02/ 82 88 345 | 087 82 88 341
info@webbgteam.com

начало » услуги » Графичен дизайн

Графичен дизайн

Какво представлява графичният дизайн?

Най-общо казано това е създаването на графичен проект и подготовката за изработването му. Такъв проект може да е свързан с web или печатна реклама, фирмена презентация, или да обслужва офиса Ви. Това може да е всяко изображение-от билборд или календар, до формуляр или каталог, което е необходимо за Вашата дейност.

Защо имате нужда от подобни продукти?

Безспорна е нуждата от организация на фирмената документация. Бланки и формуляри, изработени за конкретните Ви нужди, биха внесли  порядък сред хаоса от записки и бележки, чрез които екипът и клиентите Ви комуникират. Стилно изработени визитни картички със сигурност ще привлекат към Вас интереса на потенциални партньори. Какво остава за директната реклама: флаери, брошури и плакати или календари и бележници, които биха събудили интереса на нови клиенти?

Каква услуга предлагаме?

Нашият екип се заема с изпълнението на необходимия Ви проект, което включва генериране и визуализиране на идея, както и предпечатна подготовка, така че конкретният продукт да достигне до печатницата в готов за изработване вид.

Етапи на процеса на реализиране на рекламния продукт:


Дизайн:  
Разработване на визуална концепция, подбор на материалите, подбор и степенуване на акцентите, пространствена и графична композиция, цветово решение, подбор на шрифтове, изготвяне на графичен макет 
Прадпечатна подготовка:  
Сканиране, трасиране на графични изображения, обработка на векторни и растерни изображения, тифецване, ретуш, филтриране, колажи, страниране, цветоотделяне
Отпечатване:   

Отпечатването на художествения проект върху съответния вид хартия или друг материал.
Използваме висококачествен печатарски комплекси /печатници/, както за хартиения, така и за текстилния печат, отговарящи на изисквания за качество, цена, срок на изпълнение на всяка конкретна поръчка.